ZT Six - шаблон joomla Mp3

Testimonial


ฟอร์มลงทะเบียน

บลูโซน “วิถีแห่งอายุวัฒนะ”

โดย ทีมจีรัง โปรแกรมบลูโซนวิถีแห่งอายุวัฒนะ คือโปรแกรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ...

Blue Zone วิถีแห่งอายุวัฒนะ” 

คือโปรแกรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย – จิตใจ และอายุที่ยืนยาวโดยเน้นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุข มีสมาธิ และกลับสู่ธรรมชาติ ตามหลักการของชุมชนบลูโซนซึ่งเป็นชุมชนที่มีสัดส่วนของประชากร ที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 80 ปีขึ้นไป เนื่องจากชุมชนบูลโซน ต่างๆทั่วโลก มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดสังคมสุขภาพดีคล้ายคลึงกัน การมีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ การกินอาการที่ดีปราศจากสารพิษ มีประโยชน์ต่อร่างกาย การมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น ออกกำลังกาย ทำสวน ทำงานอดิเรก การใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ในลักษณะครอบครัวใหญ่แบบดั้งเดิมที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลกันและกัน มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว และยกย่องให้เกียรติผู้สูงอายุ การมีคุณภาพทางอารมณ์ที่ดี ชีวิตไร้ความเครียด การ เรียนรู้วิถีอายุวัฒนะจึงเป็นพื้นฐานอันดีต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ สามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อความมีสุขภาพดีทั้งกายและ ใจและอายุยืนยาว

Blue Zone วิถีแห่งอายุวัฒนะ” มิติใหม่ของโปรแกรมสุขภาพองค์รวมเพื่อคนรักสุขภาพ  

โดย ทีมจีรัง จีรัง ไลฟ์ เซ็นเตอร์

 

Programs Hilight

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

บลูโซน “วิถีแห่งอายุวัฒนะ”

โดย ทีมจีรัง โปรแกรมบลูโซนวิถีแห่งอายุวัฒนะ คือโปรแกรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ...

Learn More

Emotion Detox “ล้างพิษทางอารมณ์”

โดยอาจารย์ปาเมล่า โปมาร์ เภสัชกรแผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทางสุขภาวะ...

Learn More

“ฟ้อนเจิง”

โดย จีรังทีม จีรัง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ จัดโปรแกรมฟ้อนเจิงเพื่อเชิญชวนให้คนรักสุขภาพได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปะการออกกำลังกาย...

Learn More

4 Elelments Living “วิถีการเรียนรู้ กินอยู่ตามธาตุ”

โดย มาสเตอร์ ปาเมล่า โปมาร์ โปรแกรมสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพ...

Learn More

“Crystal Singing Bowl”

ดย อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและการศึกษาทางเลือก ผู้ก่อตั้งบ้านทอฝันเพื่อเด็กพิการและ...

Learn More

Jirung Life Center

Jirung Life Center ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากประสบการณ์และความตั้งใจของคุณล้วนชาย ว่องวานิช และผู้ร่วมก่อตั้ง…

Learn More

“สุข สร้าง สำเร็จ”

โดย อาจารย์เดือนชัญญา โชคจันทร์รัศมิ์ (ครูเชอรี่) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเคลียร์จิตใต้สำนึก ผู้ก่อตั้ง…

Learn More

“สีน้ำวิปัสสนา”

โดย “ครูเป้ สีน้ำ” จิตรกร กวี และนักดนตรีที่มีประสบการณ์การวาดภาพสีน้ำมานานกว่า…

Learn More

“Sacred Full Moon Drum Circle”

โดยครูจามีลาห์ ปรีณัน นานา อดีตนักบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมที่สนใจและผันตัว...  

Learn More

“The Adventure for Power of Mind”

โดย ดร.จุไรรัตน์ อุณหกะ (ครูเงาะ) เป็นโปรแกรมผจญภัยกลางแจ้ง...

Learn More

“โยคะภาวนา”

โดยอาจารย์กวี คงภักดีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน และทีมงานจากสภาบันโยคะวิชาการ...

Learn More

“เครียดอย่างฉลาด”

โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวม ผู้เขียนหนังสือ…

Learn More


ชั้น 6 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ 99 หมู่ 7
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
053-861-511,512,513
080-802-6611, 080-802-6622,080-802-6644
webmaster.nbstyle@gmail.com

Gallerys