ZT Six - шаблон joomla Mp3

Testimonial


ฟอร์มลงทะเบียน

Jirung Life Center

Jirung Life Center ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากประสบการณ์และความตั้งใจของคุณล้วนชาย ว่องวานิช และผู้ร่วมก่อตั้ง นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Approach) และการดูแลเรื่องสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจโดยใช้ศาสตร์ของ Energy Medicine (พลังงานบำบัด) นำเอาวิทยาการที่มีประสิทธิภาพสูง และ In-trend เข้ามานำเสนอและอบรมในเชิงปฏิบัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ที่สะสมภายในจิตใจแล้วไม่สามารถขจัดออกไปได้ ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนแอทั้งกายและใจ อันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ภายใต้โปรแกรมพิเศษซึ่งจัดให้สำหรับบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสังคมที่น่าอยู่และเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิต โดยตั้งเป้าว่าทาง Jirung Life Center จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคมที่กำลังเผชิญความท้าทายในหลายรูปแบบ ให้มีความแข็งแกร่ง และเกิดสุขภาวะที่ดีขึ้น

Jirung Life Center ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากประสบการณ์และความตั้งใจของคุณล้วนชาย ว่องวานิช และผู้ร่วมก่อตั้ง นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Approach) และการดูแลเรื่องสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจโดยใช้ศาสตร์ของ Energy Medicine (พลังงานบำบัด) นำเอาวิทยาการที่มีประสิทธิภาพสูง และ In-trend เข้ามานำเสนอและอบรมในเชิงปฏิบัติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ที่สะสมภายในจิตใจแล้วไม่สามารถขจัดออกไปได้ ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนแอทั้งกายและใจ อันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ภายใต้โปรแกรมพิเศษซึ่งจัดให้สำหรับบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสังคมที่น่าอยู่และเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิต โดยตั้งเป้าว่าทาง Jirung Life Center จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคมที่กำลังเผชิญความท้าทายในหลายรูปแบบ ให้มีความแข็งแกร่ง และเกิดสุขภาวะที่ดีขึ้น

tramadol 50mg

Programs Hilight

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

บลูโซน “วิถีแห่งอายุวัฒนะ”

โดย ทีมจีรัง โปรแกรมบลูโซนวิถีแห่งอายุวัฒนะ คือโปรแกรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ...

Learn More

“สีน้ำวิปัสสนา”

โดย “ครูเป้ สีน้ำ” จิตรกร กวี และนักดนตรีที่มีประสบการณ์การวาดภาพสีน้ำมานานกว่า…

Learn More

“สุข สร้าง สำเร็จ”

โดย อาจารย์เดือนชัญญา โชคจันทร์รัศมิ์ (ครูเชอรี่) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเคลียร์จิตใต้สำนึก ผู้ก่อตั้ง…

Learn More

4 Elelments Living “วิถีการเรียนรู้ กินอยู่ตามธาตุ”

โดย มาสเตอร์ ปาเมล่า โปมาร์ โปรแกรมสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพ...

Learn More

“The Adventure for Power of Mind”

โดย ดร.จุไรรัตน์ อุณหกะ (ครูเงาะ) เป็นโปรแกรมผจญภัยกลางแจ้ง...

Learn More

“Crystal Singing Bowl”

ดย อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและการศึกษาทางเลือก ผู้ก่อตั้งบ้านทอฝันเพื่อเด็กพิการและ...

Learn More

“ฟ้อนเจิง”

โดย จีรังทีม จีรัง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ จัดโปรแกรมฟ้อนเจิงเพื่อเชิญชวนให้คนรักสุขภาพได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปะการออกกำลังกาย...

Learn More

“Sacred Full Moon Drum Circle”

โดยครูจามีลาห์ ปรีณัน นานา อดีตนักบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมที่สนใจและผันตัว...  

Learn More

Jirung Life Center

Jirung Life Center ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากประสบการณ์และความตั้งใจของคุณล้วนชาย ว่องวานิช และผู้ร่วมก่อตั้ง…

Learn More

“เครียดอย่างฉลาด”

โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวม ผู้เขียนหนังสือ…

Learn More

“โยคะภาวนา”

โดยอาจารย์กวี คงภักดีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน และทีมงานจากสภาบันโยคะวิชาการ...

Learn More

Emotion Detox “ล้างพิษทางอารมณ์”

โดยอาจารย์ปาเมล่า โปมาร์ เภสัชกรแผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทางสุขภาวะ...

Learn More


ชั้น 6 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ 99 หมู่ 7
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
053-861-511,512,513
080-802-6611, 080-802-6622,080-802-6644
webmaster.nbstyle@gmail.com

Gallerys