ZT Six - шаблон joomla Mp3

Testimonial


ฟอร์มลงทะเบียน

“สีน้ำวิปัสสนา”

โดย “ครูเป้ สีน้ำ” จิตรกร กวี และนักดนตรีที่มีประสบการณ์การวาดภาพสีน้ำมานานกว่า 30 ปีผู้ก่อตั้งโรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ...

สีน้ำวิปัสสนา

คือแนวทางการวาดภาพที่นำหลักการภาวนาและหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาผสมผสานกับการวาดภาพสีน้ำ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพทางศิลปะควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจิตใจ โดยใช้หลักการพิจารณาตามความจริง ปราศจากการปรุงแต่ง และถ่ายทอดสิ่งที่สายตาเห็นออกมาเป็นงานศิลปะ ซึ่งการวาดรูปตามแนวทางนี้จะให้ช่วยให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับการมองเห็นอย่าง เนื่อง จิตเกิดความสงบนิ่ง เป็นสมาธิ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจริญภาวนาที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพจิตและการ บ่มเพาะปัญญา ทั้งยังส่งผลให้ร่างกายเกิดความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง ช่วยขจัดความเครียด และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วยสุนทรียะทางศิลปะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและบุคคลรอบข้าง โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดภาพมาก่อน

สีน้ำวิปัสสนา มิติใหม่ของโปรแกรมสุขภาพองค์รวมเพื่อคนรักสุขภาพ

โดย “ครูเป้ สีน้ำ” จิตรกร กวี และนักดนตรีที่มีประสบการณ์การวาดภาพสีน้ำมานานกว่า 30 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปกรรม เพาะช่าง

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนธรรมชาติบ้านริมน้ำ จ.นครปฐม

Programs Hilight

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

“เครียดอย่างฉลาด”

โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครธน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพองค์รวม ผู้เขียนหนังสือ…

Learn More

“โยคะภาวนา”

โดยอาจารย์กวี คงภักดีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน และทีมงานจากสภาบันโยคะวิชาการ...

Learn More

“Sacred Full Moon Drum Circle”

โดยครูจามีลาห์ ปรีณัน นานา อดีตนักบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรมที่สนใจและผันตัว...  

Learn More

“สีน้ำวิปัสสนา”

โดย “ครูเป้ สีน้ำ” จิตรกร กวี และนักดนตรีที่มีประสบการณ์การวาดภาพสีน้ำมานานกว่า…

Learn More

“The Adventure for Power of Mind”

โดย ดร.จุไรรัตน์ อุณหกะ (ครูเงาะ) เป็นโปรแกรมผจญภัยกลางแจ้ง...

Learn More

“Crystal Singing Bowl”

ดย อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและการศึกษาทางเลือก ผู้ก่อตั้งบ้านทอฝันเพื่อเด็กพิการและ...

Learn More

Emotion Detox “ล้างพิษทางอารมณ์”

โดยอาจารย์ปาเมล่า โปมาร์ เภสัชกรแผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลทางสุขภาวะ...

Learn More

“สุข สร้าง สำเร็จ”

โดย อาจารย์เดือนชัญญา โชคจันทร์รัศมิ์ (ครูเชอรี่) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเคลียร์จิตใต้สำนึก ผู้ก่อตั้ง…

Learn More

4 Elelments Living “วิถีการเรียนรู้ กินอยู่ตามธาตุ”

โดย มาสเตอร์ ปาเมล่า โปมาร์ โปรแกรมสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพ...

Learn More

บลูโซน “วิถีแห่งอายุวัฒนะ”

โดย ทีมจีรัง โปรแกรมบลูโซนวิถีแห่งอายุวัฒนะ คือโปรแกรมการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ...

Learn More

Jirung Life Center

Jirung Life Center ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากประสบการณ์และความตั้งใจของคุณล้วนชาย ว่องวานิช และผู้ร่วมก่อตั้ง…

Learn More

“ฟ้อนเจิง”

โดย จีรังทีม จีรัง ไลฟ์ เซ็นเตอร์ จัดโปรแกรมฟ้อนเจิงเพื่อเชิญชวนให้คนรักสุขภาพได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปะการออกกำลังกาย...

Learn More


ชั้น 6 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ 99 หมู่ 7
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
053-861-511,512,513
080-802-6611, 080-802-6622,080-802-6644
webmaster.nbstyle@gmail.com

Gallerys